تماس با ما

اطلاعات تماس با فروشگاه راکولو

نشانی فروشگاه : مشهد - فداییان اسلام 12 - نسترن 22 - خدمات کامپیوتر فدک

ایمیل پشتیبانی سایت : rakolosupp@gmail.com

ایمیل مدیریت سایت: info@rakolo.com

شماره تماس فروشگاه : 05133447863

شماره مدیریت سایت : 09158585889 (آقای صدیقی)

شماره مدیریت فروشگاه : 09151234867 (آقای عزتیان)